tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Doctor of Business Administration (DBA)

Programu a organizácie

PROGRAM A OPRÁVNENIA

Trvanie: 2 semestre, 60 ECTS

Harmonogram stretnutí

Zimné vydanie 2018

 • Marketing
 • Strategické riadenie
 • Správa a riadenie spoločností
 • Projektový manažment
 • Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov
 • Komunikácia a networking (Public
 • Relations, Social Media a Brand Management)
 • Podnikateľská etika a CSR
 • Ekonomika a financie
 • Obchodné právo (daňové, pracovné, ekonomické)
 • Rokovania, vyjednávania v podnikaní
 • Etiketa a savoir vivre v podnikaní
 • Manažérska psychológia a vedenie
 • Špeciálne prednášky

DODATOČNÉ OPRÁVNENIA

V rámci školení a fakultatívnych modulov je možné získať dodatočné oprávnenia:

– Interný audítor systému riadenia kvality podľa požiadaviek normy PN-EN ISO 9001:2015

– Interný audítor systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa požiadaviek normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017

– Úradník pre ochranu údajov

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Varšava, Poľsko
IČO 381457997
DIČ PL5252765348
Číslo 383 v registri neverejných univerzít Ministerstva vedy a vysokého školstva v Poľsku