tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Doctor of Business Administration (DBA)

Diplomov a kvalifikácií

ABSOLVENTI POSTGRADUÁLNEHO ŠTÚDIA
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (DBA) ZÍSKAVAJÚ

v anglickom jazyku

  • osvedčenie o ukončení postgraduálneho štúdia (v súlade s čl. 164 zákona z 20. júla 2018-Zákon o vysokoškolskom vzdelávaní a vede (Zb.z. pol. 1668 a nariadenia Ministra vedy a vysokoškolského vzdelávania z 12. septembra 2018 o dokumentoch vydávaných v súvislosti s priebehom alebo dokončením postgraduálneho štúdia a špeciálneho vzdelávania-19.septembra 2018 Pol. 1791).
  • diplom o udelení titulu DBA vydaný v spolupráci s Apsley Business School v Londýne (Veľká Británia).

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Varšava, Poľsko
IČO 381457997
DIČ PL5252765348
Číslo 383 v registri neverejných univerzít Ministerstva vedy a vysokého školstva v Poľsku