Doctor of Business
Administration DBA

#VZDELAVANIEPREUSPECH

Akademický personál

kadra
Radosław Mróz
złote logo collegium humanum

mgr Radosław Mróz

Dziennikarz TVN24

Sebastian Fuller
złote logo collegium humanum

prof. dr Sebastian Fuller, MBA

Apsley Business School in London

Paweł Czarnecki
złote logo collegium humanum

prof. dr hab.
Paweł Czarnecki, MBA

Collegium Humanum
Sygnity Business Solutions
Polski Komitet Olimpijski

Mariola Lemmonier
złote logo collegium humanum

prof. UWM dr hab. Mariola Lemmonier

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Akademia De Virion

Sławomir Bukowski
złote logo collegium humanum

prof. dr hab. Sławomir Bukowski

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

złote logo collegium humanum

prof. dr Thorsten Eidenmüller, LL.M.

Magdalena Gera Pikulska
złote logo collegium humanum

mgr Magdalena Gera-Pikulska

Management in Focus

Jiri Kolenak
złote logo collegium humanum

prof. dr hab. Jiri Kolenak, MBA

Newton College in Prague

Ewa Bernacka
złote logo collegium humanum

dr Ewa Bernacka

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

David Kalisz
złote logo collegium humanum

dr David E. Kalisz

PSB Paris School of Business

Marlena Sakowska Baryła
złote logo collegium humanum

Mec. dr Marlena Sakowska-Baryła

Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.

Wróblewski
złote logo collegium humanum

Mec. Mirosław Wróblewski

Radca prawny, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Aleksandra Libiszowska
złote logo collegium humanum

Mec. Aleksandra Libiszowska

Adwokat

Ada Kostrz Kostecka
złote logo collegium humanum

dr Ada Kostrz-Kostecka

Wiceprezes Warszawskiej Izby Gospodarczej

Jan Wojtyła
złote logo collegium humanum

Prof. UE dr hab. Jan Wojtyła

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Sanpruch
złote logo collegium humanum

mgr Tomasz Sańpruch, EMBA

Capital24 TV

Jolanta Kucharska
złote logo collegium humanum

mgr Jolanta Kucharska

TVN Biznes i Świat

Tabaka
złote logo collegium humanum

mgr Witold Tabaka

TVN24

Skurzak
złote logo collegium humanum

mgr Marcin Skurzak

Paula Pul
złote logo collegium humanum

Mec. Paula Pul

Lawmore

Piotr Wojciechowski
złote logo collegium humanum

Adw. Piotr Wojciechowski

Kancelaria Adwokacka Piotr Wojciechowski

Marta Ręgowska
złote logo collegium humanum

mgr Marta Ręgowska

Winodobranie

Mirosław Szpakowski
złote logo collegium humanum

dr Mirosław K. Szpakowski, DBA

Monika Bodrzyńska
złote logo collegium humanum

mgr Monika Borzdyńska

PL.2012+ PGE Narodowy

Paweł Grotowski
złote logo collegium humanum

mgr Paweł Grotowski

złote logo collegium humanum

mgr Małgorzata Dessoulavy

złote logo collegium humanum

mgr Łukasz Kępiński

Bloger

Anita Wardzyk Kulińska
złote logo collegium humanum

dr Anita Wardzyk-Kulińska

Daniel Budzeń
złote logo collegium humanum

dr Daniel Budzeń

Związek Miast Polskich

Sawa Czajka
złote logo collegium humanum

dr Elżbieta Sawa-Czajka

Organizatorka Polsko-Rosyjskiej Szkoły Dziennikarstwa Międzynarodowego

Małgorzata Szum
złote logo collegium humanum

Mec. Małgorzata Szum

Michał Modro
złote logo collegium humanum

mec. Michał Modro

Anna Banaszewska
złote logo collegium humanum

dr Anna Banaszewska

złote logo collegium humanum

Prof. Dr. Sandra Schlegel, MBA, akad. IM

Professor, Director (IAoC)

złote logo collegium humanum

Univ.-Prof. Jo Schlegel, PhD, DBA, LL.M

Professor, Prorector (IAoC)

złote logo collegium humanum

POČAS ŠTÚDIA MBA, DBA A LL.M. JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ DODATOČNÉ KVALIFIKÁCIE A DIPLOMY:

Dodatočné moduly a kvalifikácie

ciągnik rolniczy

Roľnícke kvalifikácie – Manažment v agropodnikaní

(v súlade s poľským čl. 6 zák. 2 bod 2 lit. c zákona, dňa 11 apríla 2003 O formovaní poľnohospodárskeho systému (v neskoršom znení).

górnictwo

Dohľad pohybu v ťažobných banských spoločnostiach

(v súlade s Nariadením poľského ministra životného prostredia zo dňa 2 augusta 2016 O kvalifikácii v oblasti baníctva a banskej záchrany).

mężczyzna

Riadenie rizík v IT

(v súlade s ISO 31000).

praca komputerowa

Master of Public Administration (MPA) – Verejná správa

asystentka

Master of Public Health (MPH) – Verejné zdravie

(v súlade s poľským čl. 46 zák. zo dňa 15 apríla 2011 r. O zdravotníckej činnosti (Dz. U. 2011 č. 112 poz. 654).

menedżer finanse i rachunkowość

Manažér pre financie a účtovníctvo

konsultacja

Manažér pre internetový marketing

samolot na lotnisku

Manažér pre riadenie v turistike

biznes woman

Manažér Personal Branding a Public Relations

haccp

Manažér pre tím HACCP

V súlade s nariadením č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady EÚ zo dňa 29. apríla 2004 o hygiene potravín

odprawa zespołu

Manažér pre osvetu – Organizácia a riadenie osvety

Nariadenie poľského MEN z 27.10.2009 – plnenie funkcie riaditeľa školy, materskej školy a osvetového centra

compliance manager

Compliance Manger

notatki

Manažér pre Design Thinking

audyt

Manažér pre Controling a Audit

menedżer

Manažér pre financie, personalistiku a odmeňovanie

miasto

Manažér pre bezpečnosť

laboratorium

Manažér pre monitoring a realizáciu klinických výskumov

psychotraumatologia

Psychotraumatológ

(Nariadenie poľského MPiPS zo dňa 7.08.2014)

rozmowa telefoniczna

Splnomocnenec pre ochranu utajovaných informácií

przemysł zbrojeniowy

Interný audítor zbrojárskeho priemyslu

(podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001-2015).

Modelovanie podnikateľských procesov

(v súlade so štandardmi BPMN – ISO/IEC 19510).

przeprowadzanie audytu

Interný audítor potravinárskeho priemyslu a krmív

podľa požiadaviek IFS a GMP+

haccp

Audítor a zástupca ISO2200 a HACCP

podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001:2015

analiza

Interný audítor systému manažérstva kvality

podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001:2015

praca przy komputerze

Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti informácií

podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001:2015

odcisk palca

Inšpektor ochrany osobných údajov (IOD)

(v súlade s čl. 37 zák. 5 RODO-Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES /všeobecné nariadenie o ochrane údajov/)

lekarz

Riaditeľ subjektu poskytujúceho zdravotnú starostlivosť – Manažment poskytovania zdravotnej starostlivosti

(v súlade s poľským čl. 46 zák. zo dňa 15 apríla 2011 r. O zdravotníckej činnosti (Dz. U. 2011 č. 112 poz. 654).

Predošlé
Ďalšie
Zavolajte nám

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny dba.humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Collegium Humanum

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Varšava
IČO 381457997
DIČ PL5252765348
Číslo 383 v registri neverejných univerzít Ministerstva vedy a vysokého školstva v Poľsku