Doctor of Business
Administration DBA

#VZDELAVANIEPREUSPECH

PRIHLASOVANIE 2022/2023

Doctor of Business Administration (DBA) je najprestížnejším elitným študijným programom z oblasti Executive Business Education ako rozšírenie štúdia MBA.

Doctor of Business Administration (DBA) je postgraduálne štúdium, ktoré poskytuje najvyššie manažérske kvalifikácie určené skúseným vrcholovým manažérom a podnikateľom.

Doctor of Business Administration (DBA) je program postgraduálneho štúdia, ktorý je vo svete obchodu a podnikania potvrdením najvyššej kvality manažérskych poznatkov a zručností. Štúdium Doctor of Business Administration (DBA) je navrhnuté pre ambicióznych manažérov, s cieľom využitia teoretických aj praktických poznatkov pre ďalší kariérny rast a rozvoj vlastných talentov, čo zvyšuje ich hodnotu na trhu práce v sektore executive.

Štúdiom Doctor of Business Administration (DBA) máte možnosť rozvíjať vysokú úroveň nezávislého a kritického myslenia, pričom sa tiež naučíte využívať svoje bohaté individuálne pracovné úspechy v riadení multidisciplinárneho podnikateľského prostredia.

Základné moduly postgraduálneho štúdia v programe Doctor of Business Administration (DBA) vyplývajú z konkrétnych potrieb manažérskej praxe a v systéme case study ich v rôznych oblastiach, ako napr. finančný manažment, marketing, riadenie ľudských zdrojov, médiá, PR a koučing, realizujú významní a skúsení špecialisti z praxe z Poľska, ako aj zo zahraničia.

#VZDELAVANIEpreUSPECH

OCENENÍ SVETOVÝMI ORGANIZÁCIAMI

Partneri a akreditácie

flaga wielkiej brytanii
business graduates association

Patríme do ASSOCIATION OF MBA & BGA V LONDÝNE

flaga wielkiej brytanii

Apsley Business School in London

flaga wielkiej brytanii
aoec poland
złote logo collegium humanum

6 dôvodov, pre ktoré sme lídrom
na trhu vzdelávania

01Študijné programy

Organizujeme stacionárne aj on-line štúdium v celom Poľsku aj v Európe

02Prednášajúci

Skúsené a profesionálne kádre z praxe

03Široká ponuka dofinancovania

Možnosť využitia štúdia dofinancovaného zvonku

04Získanie vysokej kvalifikácie

Získanie kvalifikácie pre kandidátov na členov štatutárnych a dozorných orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu

05Konkurenčné ceny

Ponúkame najvyššiu kvalitu vzdelávania za dostupné ceny

06Svetové akreditácie

Štúdia a diplomy kryté zahraničnými certifikátmi partnerov

POČAS ŠTÚDIA MBA, DBA A LL.M. JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ DODATOČNÉ KVALIFIKÁCIE A DIPLOMY:

Dodatočné moduly a kvalifikácie

lekarz

Riaditeľ subjektu poskytujúceho zdravotnú starostlivosť – Manažment poskytovania zdravotnej starostlivosti

(v súlade s poľským čl. 46 zák. zo dňa 15 apríla 2011 r. O zdravotníckej činnosti (Dz. U. 2011 č. 112 poz. 654).

odcisk palca

Inšpektor ochrany osobných údajov (IOD)

(v súlade s čl. 37 zák. 5 RODO-Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES /všeobecné nariadenie o ochrane údajov/)

praca przy komputerze

Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti informácií

podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001:2015

analiza

Interný audítor systému manažérstva kvality

podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001:2015

haccp

Audítor a zástupca ISO2200 a HACCP

podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001:2015

przeprowadzanie audytu

Interný audítor potravinárskeho priemyslu a krmív

podľa požiadaviek IFS a GMP+

Modelovanie podnikateľských procesov

(v súlade so štandardmi BPMN – ISO/IEC 19510).

przemysł zbrojeniowy

Interný audítor zbrojárskeho priemyslu

(podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001-2015).

rozmowa telefoniczna

Splnomocnenec pre ochranu utajovaných informácií

psychotraumatologia

Psychotraumatológ

(Nariadenie poľského MPiPS zo dňa 7.08.2014)

laboratorium

Manažér pre monitoring a realizáciu klinických výskumov

miasto

Manažér pre bezpečnosť

menedżer

Manažér pre financie, personalistiku a odmeňovanie

audyt

Manažér pre Controling a Audit

notatki

Manažér pre Design Thinking

compliance manager

Compliance Manger

odprawa zespołu

Manažér pre osvetu – Organizácia a riadenie osvety

Nariadenie poľského MEN z 27.10.2009 – plnenie funkcie riaditeľa školy, materskej školy a osvetového centra

haccp

Manažér pre tím HACCP

V súlade s nariadením č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady EÚ zo dňa 29. apríla 2004 o hygiene potravín

samolot na lotnisku

Manažér pre riadenie v turistike

biznes woman

Manažér Personal Branding a Public Relations

konsultacja

Manažér pre internetový marketing

menedżer finanse i rachunkowość

Manažér pre financie a účtovníctvo

asystentka

Master of Public Health (MPH) – Verejné zdravie

(v súlade s poľským čl. 46 zák. zo dňa 15 apríla 2011 r. O zdravotníckej činnosti (Dz. U. 2011 č. 112 poz. 654).

praca komputerowa

Master of Public Administration (MPA) – Verejná správa

mężczyzna

Riadenie rizík v IT

(v súlade s ISO 31000).

górnictwo

Dohľad pohybu v ťažobných banských spoločnostiach

(v súlade s Nariadením poľského ministra životného prostredia zo dňa 2 augusta 2016 O kvalifikácii v oblasti baníctva a banskej záchrany).

ciągnik rolniczy

Roľnícke kvalifikácie – Manažment v agropodnikaní

(v súlade s poľským čl. 6 zák. 2 bod 2 lit. c zákona, dňa 11 apríla 2003 O formovaní poľnohospodárskeho systému (v neskoršom znení).

Predošlé
Ďalšie
AKCIA – 1900 Zł ZA KAŽDÉ VYBRANÉ POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM REALIZOVANÉ V PRIEBEHU ŠTÚDIA MBA, DBA a LL.M.

Vstúp do našej spoločnosti

Prihlás sa už dnes na prestížne štúdium MBA