Rekrutacja na edycję jesienną 2019/2020

tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Doctor of Business Administration (DBA)

Akredytacje i rejestry

#educationforsuccess

Collegium Humanum jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DSW.WUN.6010.1.2018.6.K.N.), wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych w Polsce pod numerem 383, posiadająca uprawnienia do kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych.

Collegium Humanum jest akredytowane przez Austriacką Agencję ds. Zapewnienia Jakości i Akredytacji w Wiedniu (Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ, Austria).

PARTNER STRATEGICZNY

PROGRAMU DBA

Studia podyplomowe DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (DBA) realizowane z Apsley Business School w Londynie prowadzą do uzyskania dodatkowego dyplomu brytyjskiego Partnera oraz możliwości uczestniczenia w organizowanych przez niego zajęciach w Londynie (London DBA Summit).

PARTNERZY

PROGRAMU DBA

POBS PRIVATE ONLINE BUSINESS SCHOOL
(Wiedeń, Austria)

NEWTON COLLEGE: UNIVERSITY
OF APPLEID BUSINESS IN PRAGUE
(PRAGA, REPUBLIKA CZESKA)

LIMBURG GRADUATE SCHOOL of BUSINESS
(Maastricht, Holandia)

SWISS SCHOOL OF MANAGEMENT
(Rzym, Włochy)

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW