Rekrutacja na edycję jesienną 2019/2020

tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Doctor of Business Administration (DBA)

Program studiów

#educationforsuccess

Program i uprawnienia

Czas trwania: 2 semestry, 60 ECTS

Terminarz zjazdów

 • Marketing
 • Zarządzanie strategiczne
 • Ład korporacyjny
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie talentami i HR
 • Komunikacja i networking (Public Relations, Social Media i Brand Management)
 • Etyka biznesu i CSR
 • Ekonomia i finanse
 • Prawo w biznesie (podatkowe, pracy, gospodarcze)
 • Negocjacje w biznesie
 • Etykieta i savoir vivre w biznesie
 • Psychologia menedżerska i przywództwo
 • Wykłady specjalne

DODATKOWE UPRAWNIENIA

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień w ramach szkoleń i modułów fakultatywnych:

– Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań PN-EN ISO 9001:2015
 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  wg wymagań PN-EN ISO/IEC 27001:2017
– Inspektor Ochrony Danych
– Personal Branding i Public Relations
– Controlling i audyt
– Finanse, kadry i podatki w przedsiębiorstwie
 
 

WIZYTY STUDYJNE

London Executive MBA Summit (Apsley Business School)– wizyta studyjna w siedzibie Partnera studiów Executive MBA Apsley Business School w Londynie w Wielkiej Brytanii.

Prague Executive MBA Summit (Newton College) – wizyta studyjna w siedzibie Partnera studiów Executive MBA Newton College w Pradze w Czechach.

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW